Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có văn bản “đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư nhà vườn – du lịch – sinh thái (khu 2) phường Long Phước, quận 9”.

Công ty Sài Gòn Garden là chủ sử dụng khu đất có diện tích 293.551,7m2 tại phường Long Phước, Quận 9, nguyên khu đất này do Công ty tự thỏa thuận bồi thường với các hộ dân, sau đó được Nhà nước thu hồi và cho Công ty thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Ngày 31/3/2014, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cấp giấy phép quy hoạch số 29 trong đó chức năng tại khu đất thực hiện dự án là: Khu nông nghiệp kết hợp nhà ở kinh tế vườn.

Ngày 25/5/2015,UBND thành phố có Văn bản số 2787 về việc công nhận Công ty làm chủ đầu tư dự án Khu nhà vườn Việt Trang phường Long Phước, quận 9.

Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch được cung cấp tại giấy phép quy hoạch số 29 và quyết định số 3882 ngày 19/7/2017 của UBND thành phố về phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư nhà vườn – du lịch– sinh thái (khu 2), thì khu đất được cơ cấu bao gồm phần đất nông nghiệp kết hợp nhà ở vườn (khoảng 263.885,5m2) và nhóm đất cây xanh, giao thông (khoảng 29.666,2m2).

Trong phần đất nông nghiệp kết hợp nhà ở vườn thì tỷ lệ đất ở chỉ chiếm 10% và mật độ xây dựng phần đất ở là 50%, như vậy, với chỉ tiêu quy hoạch này, giả sử thửa đất có diện tích 1.000 m2 thì diện tích đất ở khoảng 100 m2 và chỉ được xây dựng 50 m2 trên diện tích đất ở.

Nhận thấy các chỉ tiêu quy hoạch theo quy hoạch phân khu hiện tại (“Quy Hoạch Phân Khu Hiện Tại”), trong đó về tỷ lệ đất ở và mật độ rất thấp nên không đảm bảo tính khả thi khi đầu tư dự án tại khu đất cũng như không phù hợp với định hướng, quy luật phát triển tự nhiên của quận 9.

Từ thực tế đó nên đến nay Công ty cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư có điều kiện địa lý, vị trí, tính chất tương tự tại khu vực chưa thể tiến hành hoàn thiện để mạnh dạn đầu tư dự án qua đó có thể góp phần vào sự phát triển đô thị tại quận 9.

Công ty Sài Gòn Garden nhận thấy việc phân bổ tỷ lệ 10% đất ở và 90% đất vườn tại khu đất như quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt là không còn phù hợp với định hướng phát triển của quận 9, hơn nữa nếu thực hiện dự án nhà ở với tỷ lệ đất ở nêu trên thì sẽ gây lãng phí tài nguyên đất mà không đáp ứng được nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao do quá trình đô thị hóa hiện nay, khó đáp ứng được vai trò của quận 9 là trở thành đô thị thông minh, thu hút nguồn nhân lực…

Công ty Sài Gòn Garden mong UBND thành phố và các Sở, ngành xem xét việc đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại vị trí khu đất theo 3 phương án như sau:

Phương án 1: điều chỉnh nâng tỷ lệ đất ở từ 10% lên 20% trong tổng thể Khu Đất.

Phương án 2: giữ nguyên tỷ lệ đất ở 10%; tăng mật độ xây dựng từ 50% lên 100%.

Phương án 3: điều chỉnh nâng tỷ lệ đất ở từ 10% lên 15% trong tổng thể Khu Đất và tăng mật độ xây dựng từ 50% lên 70%.

Hiệp hội nhận thấy Công ty Sài Gòn Garden đề xuất 3 phương án trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư nhà vườn – du lịch – sinh thái (khu 2) phường Long Phước, quận 9 là hợp lý và các phương án đều có tính khả thi, ở các mức độ khác nhau.

nguồn: Đề xuất của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA